Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Ανελκυστήρας Α.Μ.Ε.Α. που δουλεύει με νερό!!!

   Η εταιρεία Matthew Lloyd Architects LLP στο Λονδίνο, κατασκεύασε τον
πρώτο ανελκυστήρα μεταφοράς αναπήρων, η αρχή λειτουργίας του οποίου
βασίζεται στη μεταβολή του βάρους των αντίβαρων ώστε να δημιουργηθεί η
κατάλληλη διαφορά φορτίου με τον θάλαμο και τους επιβαίνοντες και να
έχουμε την επιθυμητή κίνηση του ανελκυστήρα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

   Για να μπορέσει να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, η εταιρεία χρησιμοποιεί ως
αντίβαρα, δεξαμενές νερού οι οποίες μέσω κατάλληλων βαλβίδων αδειάζουν ή
γεμίζουν με νερό και αυξομειώνουν έτσι το βάρος τους. Στην εγκατάσταση
υπάρχουν δύο σταθερές δεξαμενές - μία στη πάνω και μία στη κάτω απόληξη
του φρεατίου - και δύο κινούμενες δεξαμενές - αριστερά και δεξιά του
θαλάμου - συνδεδεμένες μέσω συρματόσχοινων με τον θάλαμο οι οποίες
αποτελούν ουσιαστικά τα αντίβαρα του ανελκυστήρα.


   Όταν ο θάλαμος βρίσκεται στη κάτω στάση, ανοίγει η βαλβίδα της πάνω
σταθερής δεξαμενής και το νερό αρχίζει να γεμίζει τις
δεξαμενές/αντίβαρα. Καθώς το βάρος των αντίβαρων αυξάνεται και γίνεται
μεγαλύτερο του βάρους του θαλάμου ανελκυστήρα + επιβαινόντων, ο θάλαμος
ξεκινάει να ανεβαίνει προς τα πάνω, επιτυγχάνοντας την επιθυμητή
ανέλκυση. 


   Όταν ο θάλαμος βρίσκεται στην πάνω στάση, οι δεξαμενές/αντίβαρα
αδειάζουν το νερό με το οποίο είναι γεμάτες μέσω άλλης βαλβίδας στις
σταθερές δεξαμενές που εδράζονται στην κάτω απόληξη του φρεατίου. Καθώς
το βάρος των αντίβαρων μειώνεται αρχίζει να γίνεται μικρότερο του βάρους
θαλάμου ανελκυστήρα + επιβαινόντων και έχουμε τη κάθοδο του θαλάμου.Το
νερό που κατέληξε στις κάτω σταθερές δεξαμενές, για να αδειάσουν τα
αντίβαρα, μεταφέρεται μέσω ηλεκτρικής αντλίας και γεμίζει τις σταθερές
δεξαμενές στη πάνω απόληξη του φρεατίου, ώστε να προετοιμαστεί το
σύστημα για την επόμενη κάθοδο βάση της διαδικασίας που περιγράψαμε στη
προηγούμενη παράγραφο. 


   Η απαιτούμενη ενέργεια για την λειτουργία της ηλεκτρικής αντλίας
παρέχεται από φωτοβολταϊκό σύστημα μπαταριών ισχύς 800W, καθιστώντας το
σύστημα φιλικό προς το περιβάλλον.


  Μια όμορφη ιδέα που λύνει το πρόβλημα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία,                            επιβαρύνοντας στο ελάχιστο δυνατό το περιβάλλον.

Δείτε το ενδιαφέρον βίντεο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου